Cijfers zijn het fundament waarop we onze diensten bouwen.

Onze diensten

We zijn een firma van boekhouders, fiscalisten, bedrijfskundigen en HR-specialisten. Daarnaast kennen we een sterke IT-discipline die zorg draagt voor een continue innovatiekracht in onze dienstverlening. De financiële kolom is de basis waaruit we werken in onze dienstverlening. Cijfers zijn het fundament waarop we onze diensten bouwen. Wat we opleveren wordt altijd vanuit die basis gehaald. We gebruiken de cijfers van gisteren om de keuzes van morgen te maken.

RS-Boekhouders

Het verzamelen, vastleggen en rapporteren van cijfers is de basis van ons werk. Wij zijn boekhouders met kennis van de nieuwste boekhoudsoftware en de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied. De financiële administratie en de salarisadministratie, het factureren en aanmanen, de projectadministraties en tussentijdse cijfers, alles doen we digitaal en onze boekhouders weten hoe het werkt. We werken met zowel junior als senior boekhouders.

Onze boekhouders zijn verantwoordelijk voor het voeren van een volledige en juiste boekhouding en het tijdig opstellen/verzenden van rapportages in lijn met de interne bedrijfsrichtlijnen en de financiële wet- en regelgeving van onze klanten. RS-boekhouders zijn in staat om mee te denken in verbeteringen en deze door te voeren. Samen met een team van junior boekhouders, draagt de senior boekhouder zorg voor de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting. Daarnaast adviseren zij onze klanten proactief over risico’s, uitdagingen en verbeteringen en zijn ze in staat verbeteringen door te voeren.

RS-Salarisadministrateurs en HR-adviseurs

Onze salarisadministrateurs zijn zeer vakbekwaam. Ze verzorgen de loonberekening en toetsen dit aan de fiscale regels. Vragen over beloningen worden vakkundig en in normale taal beantwoord. Ook voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten en beloningsbeleid, eerste hulp bij ontslagzaken en correcte uitleg van CAO’s bent u bij ons aan het goede adres.

RS-Fiscalisten

De RS-fiscalist is gespecialiseerd in de belastingwetgeving en in belastingbesparende tips. Een optimale aangifte is niet vanzelfsprekend. Een RS-fiscalist denkt mee en beoordeelt of er nog aanpassingen moeten worden gedaan in het fiscaal beleid van de onderneming. We kijken naar de optimale structuur. Keuze van de juiste rechtsvorm, toepassing van aftrekposten voor ondernemers, oversluiten van de hypotheek naar de BV, begeleiden van overnames, toepassing van btw bij webshops (Mini One Stop Shop-regeling/MOSS) en medische beroepen, of omzetbelasting terugvragen bij gesubsidieerde projecten: het is voor ons bekend terrein.

RS-Bedrijfskundigen

Onze bedrijfskundigen zijn ervaren consultants die op strategisch niveau kunnen meedenken en sparren met een klant. In de rol van Trusted Advisor staan ze menig ondernemer en Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) bij. Een duidelijk beeld van het heden is de basis voor een blik op de toekomst. Vanuit deze gedachte zijn RS-bedrijfskundigen in staat bedrijven te helpen bij moeilijke keuzes en bij het aanbrengen van meer structuur in financiën, planning en organisatie. Het kan ook nodig zijn om vat te krijgen op de werkdruk, om nieuwe ideeën te creëren of om een strategie te heroverwegen. Door gebruik te maken van tools zoals het business model canvas (BMC) weten we aantoonbaar en soms verrassend succes te behalen.

RS-IT-goeroes

IT zien wij als de basis voor de snelle ontwikkelingen in ons vak en het maakt permanent deel uit van onze bedrijfsvoering. Onze klanten hebben vaak al online tools draaien en wij gaan de uitdaging aan om die soepel te integreren met de financiële administratie. Onze IT’ers testen constant nieuwe software op toepasbaarheid, koppelen verschillende online toepassingen en integreren webshops met financiële administraties. Onze IT’ers zijn ook snel in staat implementaties te doen, zodat kan worden doorgepakt op de cijfers. Daarnaast geven onze IT-goeroes trainingen, zodat iedereen ermee kan werken.

RS-Founders

We zijn trots op alle kennis en kunde die we in huis hebben, en we zijn een continue lerende organisatie. Door middel van onze adviesdiensten zijn we in staat informatie op een dusdanige manier te ontsluiten dat we op het niveau van een controller of een financieel directeur kunnen adviseren.

Als oprichters realiseren we ons dat ons netwerk toegevoegde waarde kan bieden, en waar van toepassing stellen we die dan ook graag ter beschikking.

Mocht er sprake zijn van een overname of verkoop, dan helpen we ondernemers graag op weg.