Stichtingen en BTW

27 Sep, 2021

Blog

‘Wij ontvangen alleen maar subsidies dus wij hebben als stichting niets met btw te maken’  – Weet je dat wel zeker?
Een veel gehoorde kreet binnen onze praktijk, maar is dat wel helemaal terecht? Naar onze mening niet. De term subsidie wil niet zeggen dat er geen sprake is omzetbelasting. Ook stichtingen kunnen voor hun inkomsten (subsidie- of andere inkomsten) belastingplichtig zijn voor de omzetbelasting. Of er btw betaald moet worden over de subsidie- of andere inkomsten, is afhankelijk van de vraag of er door de stichting een tegenprestatie wordt geleverd.

Waar moet je nu precies op letten?
Voor de omzetbelasting ben je ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent, oftewel of de stichting een onderneming drijft, bijvoorbeeld het runnen van een restaurant. Het gaat daarbij met name om de vraag of de stichting tegen vergoeding prestaties verricht aan anderen. Als dat het geval is, is er sprake van een btw belaste activiteit tenzij er een vrijstelling van toepassing is (dit is bijvoorbeeld het geval bij sportverenigingen en instellingen van sociale culturele aard maar er is een flinke opsomming van vrijstelde prestaties).

Is btw-plicht voor een stichting nadelig?
Dat kan, maar dat hoeft niet. Als je als stichting belastingplichtig bent voor de omzetbelasting, dan betekent dat de btw op de inkoopkosten ook aftrekbaar zijn. Als je dus meer kosten maakt dan dat er inkomsten binnen komen, kan dat zeer interessant zijn. Daarnaast is het mogelijk dat je als stichting deels belaste en deels onbelaste prestaties (vrijgesteld of niet belaste activiteiten) verricht voor de omzetbelasting. Er is dan sprake van gemengde prestaties. Alleen voor btw-belaste prestaties geldt dat er recht is op aftrek voor voorbelasting op de inkoopkosten. Als een stichting zowel handelingen met aftrekrecht als handelingen zonder aftrekrecht verricht, moet de voorbelasting worden gesplitst in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel (de pro rata). De verhouding wordt vervolgens toegepast op alle activiteiten wat ertoe leidt dat een deel van de btw op de inkoopkosten tóch aftrekbaar is.

Daarnaast is het zo dat een btw-vrijstelling gunstig in de oren klinkt maar dat per saldo niet hoeft te zijn. Bij vrijgestelde prestatie heb je namelijk geen recht op aftrek van de btw op de inkoopkosten. Als de stichting veel inkoopkosten heeft, kan de stichting zich flink in de vingers snijden in geval er sprake is van een vrijstelling voor de btw of indien er geen sprake is van btw belaste prestaties.

Risico’s voor de btw
Wanneer je niet goed in beeld hebt of jouw stichting risico’s loopt ten aanzien van de btw, dan kan je onaangenaam verrast worden als de Belastingdienst achteraf constateert dat er toch sprake is of was van btw-ondernemerschap. De stichting loopt het risico op naheffingen btw, boetes en belastingrente. Deze vervelende gevolgen kunnen voorkomen worden door bij twijfel de btw-positie te laten toetsen en/of vooraf af te (laten) stemmen met de Belastingdienst.

Of sprake is van btw-ondernemerschap, is afhankelijk van de feiten, omstandigheden en gemaakte afspraken. Laat de bestaande en nieuwe activiteiten dus regelmatig beoordelen.

Vragen?
Heb je vragen of twijfel over de btw-plicht van de stichting waar jij bij betrokken bent? Neem dan contact op met onze belastingadviseur Charlotte Fokker via 088-7734600 of [email protected]. Dan kunnen wij samen met jou de btw-positie en de hierbij behorende kansen en risico’s bepalen.

ANDERE BLOG POSTS

Misschien ook interessant