Gebruikelijk loon DGA

30 Sep, 2021

Blog

Personen met een aandelenbelang van meer dan 5%, die ook arbeid verrichten in de onderneming, worden geacht een loon te genieten dat ‘normaal’ is voor het niveau en de duur van de verrichtte arbeid. Dit wordt het gebruikelijk loon genoemd. Een veel gemaakte fout in de praktijk is dat ondernemers vaak denken dat ze met een salaris van € 46.000 standaard voldoen aan de voorwaarden van het gebruikelijk loon, maar dat is niet het geval. Het gebruikelijk loon wordt vastgesteld op de hoogste van de volgende bedragen:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  2. het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever.
  3. € 46.000 (jaar 2020)

Als er dus een werknemer is die meer verdiend of als het aannemelijk is dat iemand in een vergelijkbare dienstbetrekking aanzienlijk meer verdiend, kan niet zomaar worden volstaan met het salaris van € 46.000.

Een lager gebruikelijk loon
Andersom geldt ook dat er verschillende redenen kunnen zijn om een lager gebruikelijk loon te hanteren, bijvoorbeeld in geval van start-ups, startende ondernemingen en structureel verlieslijdende ondernemingen.

Start-ups
Voor aanmerkelijkbelanghouders die voor start-ups werken, geldt onder voorwaarden een versoepeld beleid. Zij mogen het wettelijk minimumloon hanteren als gebruikelijk loon.

Startende ondernemingen
Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor een start-up, kan voor een aanmerkelijkbelanghouder met een startende onderneming toch een lager gebruikelijk loon van toepassing zijn. Dit is het geval als het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet betaald kan worden, doordat bijvoorbeeld bij aanvang is geïnvesteerd.

Verlieslijdende ondernemingen
Als sprake is van een onderneming die structureel (dus meerdere opeenvolgend jaren) verlies lijdt en waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar is, kan een lager gebruikelijk loon worden vastgesteld.

Ook zijn er andere situaties denkbaar waarbij een lager gebruikelijk loon van toepassing kan zijn, zoals deeltijdsituaties.

Zekerheid vooraf / goedkeuring door de Belastingdienst
Om verrassingen achteraf te voorkomen kan het plezierig zijn om het gebruikelijk loon vooraf met de Belastingdienst af te stemmen. Dat is sowieso aan te raden bij een laag salaris omdat je daarbij afwijkt van de standaardregels en je de afwijking goed moet kunnen onderbouwen. Maar ook bij een hoog salaris kan het wenselijk zijn om het af te stemmen met de Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat het erg dicht in de buurt ligt van je meest verdienende werknemer of bij branches waarin de salarissen nogal uiteenlopen om zo toch zekerheid te verkrijgen.

Indien zekerheid vooraf gewenst is kunnen wij een verzoek doen aan de inspecteur. Daarbij moeten alle relevante feiten en omstandigheden worden aangegeven waarom het gebruikelijk loon hoger of lager moet zijn. Indien de inspecteur zich kan vinden in het voorgestelde loon, krijg je hiervoor een beschikking die voor één of meerdere jaren geldig is.

Contact
Wil jij weten of jouw salaris in lijn ligt met de voorwaarden van het gebruikelijk loon of wil je juist weten wat in jouw situatie een fiscaal interessant salaris is? Neem dan contact op, dan bekijken wij samen met jou de mogelijkheden.

ANDERE BLOG POSTS

Misschien ook interessant