De DGA en zijn rekening-courant: een onbeperkte kredietfaciliteit of toch niet?

29 Sep, 2021

Blog

De titel klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het zeker ook, ook al zijn directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) zich daar niet altijd van bewust. DGA’s kunnen niet onbeperkt een saldo in rekening-courant bij de vennootschap opbouwen. Ook de Belastingdienst is zich daarvan bewust. Zodoende is een van de speerpunten van de Belastingdienst voor het jaar 2020 het beoordelen en in de gaten houden van onzakelijke rekening-courantposities van de DGA (met name de beoordeling van de rente en de hoogte van de rekening-courant).

Wat is een rekening-courant
Een rekening-courant is in feite niets meer en niets minder dan een administratieve verwerking van alle bedragen die de DGA opneemt en stort van en aan de BV. In de praktijk zien wij dat DGA’s vooral geld opnemen van de BV of dat privé betalingen vanaf de zakelijke bankrekening worden gedaan. Deze betalingen worden dan gecorrigeerd in de rekening-courant. Er is geen sprake van een vast bedrag dat de DGA leent maar het bedrag fluctueert. Zodoende is sprake van een rekening-courant. In de praktijk zien wij dat DGA’s hier vaak makkelijk mee omgaan. Daar is op zich niets mis mee, maar er zijn grenzen.

Waar moet je op letten
Het belangrijkste is dat een DGA ook met zijn BV zakelijk dient te handelen, net als dat een willekeurige derde zou doen. Dat bekent dat zakelijke afspraken omtrent rente, aflossing, saldo kredietfaciliteit en eventuele zekerheden schriftelijk moeten worden vastgelegd in een rekening-courantovereenkomst. Helaas is het geen vast gegeven wat een zakelijke rente percentage is, dit is een grijs gebied.  Zorg ervoor dat in de rekening-courantovereenkomst een rentepercentage wordt genoemd en onderbouw vervolgens waarom een dergelijk percentage in de betreffende casus zakelijk zou zijn. [1]

Daarnaast wordt gekeken naar de hoogte van de rekening-courant. De hoogte is onder meer afhankelijk van het salaris van de DGA, maar ook ander inkomen, bezit en vermogen van de BV en eventueel gestelde zekerheden tellen mee bij de beoordeling van de hoogte van een rekening-courantfaciliteit. Ook dit is geen vast gegeven en verschilt per casus.

Wat als de rekening-courant onzakelijk is?
Als de Belastingdienst van mening is dat de rente of de schuld onzakelijk is, dan zal zij stellen dat er sprake is van een dividenduitkering, loon of kan een aflossing op de rekening-courant worden geëist. Dit kan leiden tot vervelende situaties met navorderingen en boetes tot gevolg.

De toekomst van de rekening-courant
Woensdag 17 juni 2020 is het wetsvoorstel genaamd ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingediend bij de Tweede Kamer. Kort door de bocht zegt deze wetgeving dat rekening-courantposities van DGA’s bij de eigen BV van meer dan € 500.000, het meerdere boven € 500.000 in de belastingheffing moet worden betrokken (als dividenduitkering, via het inkomen uit aanmerkelijk belang – box II van de inkomstenbelasting). Het is de bedoeling dat deze wetgeving ingaat per 1 januari 2023.

Dat betekent dat DGA’s tot die tijd de mogelijkheid hebben om zich voor te bereiden om schulden aan de eigen vennootschap, die hoger zijn dan € 500.000, af te lossen of in ieder geval te verminderen. Schulden in verband met de financiering van de eigen woning zijn hierop vooralsnog de enige uitzondering.

Aflossen is in dit geval een ruim begrip en betekent niet letterlijk aflossen. Er zijn verschillende manieren om de rekening-courantfaciliteit te beperken (daadwerkelijk aflossen, dividend uitkeren, extra loon uitkeren, een externe financier zoeken etcera).

Advies
Heb jij als DGA een rekening-courantpositie bij je BV maar heb je geen overeenkomst, ben je er niet zeker van of er sprake is van een zakelijke rekening-courantpositie of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om je rekening-courantsaldo te verminderen en wat in jouw geval de beste optie is? Neem dan contact op met dan bekijken wij samen met jou de mogelijkheden.

[1] Voor een rekening-courant die het gehele jaar minder bedraagt dan € 17.500 geldt een uitzondering, daarover hoeft geen rente berekend te worden.

ANDERE BLOG POSTS

Misschien ook interessant