Cash is King!

26 Sep, 2021

Blog

Cash is King!
Een goede ondernemer kijkt vooruit. In goede tijden kijken we naar de verwachte groei, de investeringen die we daarvoor moeten doen en de invloed die dat heeft op onze cashflow. In slechte tijden maken we scenario’s voor de omzetontwikkeling, inventariseren we risico’s en de invloed die dat heeft op onze cashflow. Wat beide scenario’s gemeen hebben? Cashflow!

Bedrijven gaan niet direct failliet aan verliezen. Uber en Tesla hebben sinds hun oprichting geen boekjaar winstgevend afgesloten. Bedrijven gaan failliet als ze er onvoldoende geld ontvangen wordt om hun schuldeisers te kunnen betalen.

Ook bedrijven die groeien hebben behoefte aan cash. Om te kunnen groeien investeren bedrijven fors in machines, of de ontwikkeling van software. De personeelskosten lopen snel op en steeds meer geld zit vast in voorraden en debiteuren. Voor deze bedrijven is cashflow van cruciaal belang om te kunnen groeien.

Wat kan je doen om je liquiditeit te verbeteren?
Maak voor ieder jaar een liquiditeitsplanning, waarin rekening wordt gehouden met geplande investering en eventuele groei van het werkkapitaal. Maak ook een liquiditeitsplanning voor een worst case scenario. Houd rekening met een fors omzetverlies over een bepaalde periode. Onderzoek hoeveel tijd je nodig hebt om in de kosten te snijden en wat de reorganisatie je kost. Op basis daarvan kan je berekenen wat er gebeurt met je resultaten en met je cashflow.

Sluit goede contracten af met je klanten, en probeer voorschotten en automatische incasso daarin op te nemen. Voer goed debiteurenbeheer. In tijden van crisis zal een deel van je klanten later gaan betalen en je hebt de meeste kans om je vordering te innen als je vooraan in de rij staat.  Wij maken vaak gebruik van Payt.

Zorg dat je voldoende liquide reserves of kredietruimte hebt om je worst case scenario te kunnen doorstaan. Vraag een rekening-courant krediet aan, ook in goede tijden. Het is een relatief goedkope manier om liquide middelen beschikbaar te hebben in slechte tijden. Overweeg om gebruik te maken van factoring. Dat is een snelle manier om je openstaande vorderingen te gelde te maken. De laatste jaren zijn er veel nieuwe aanbieders in de markt gekomen en daardoor zijn de tarieven aantrekkelijker geworden.

Betaal je leveranciers op tijd in goede tijden. Een goede relatie is een basis om extra leverancierskrediet te vragen in lastige tijden.

Waar kan je nog meer over nadenken?
Keer jaarlijks dividend uit vanuit de winstgevende werkmaatschappijen. Op die manier kan je voorkomen dat winsten uit voorgaande jaren volledig verloren gaan bij een faillissement. De reserves bij de holding kan je gebruiken om tijdelijke financiering te verstrekken in tijden van crisis.

Breng verschillende bedrijfsonderdelen onder in afzonderlijke vennootschappen. Op die manier kan voorkomen worden dat één slecht lopende bedrijfsonderdeel het hele bedrijf omver trekt.

Reken regelmatig je interne rekening courant posities af, zodat gezonde vennootschappen geen schulden meer hebben aan wankele vennootschappen.

En last but not least: Zorg dat je administratie bij is. Want zonder een goed lopende administratie is het lastig sturen.

Wil je weten hoe je een geoliede administratie voert, een goede cashflow planning maakt, of gewoon een keer sparren over je onderneming? Aarzel dan niet om contact op te nemen voor een kennismakingsgesprek.

ANDERE BLOG POSTS

Misschien ook interessant