Interview met Laura

Blog: De DGA en zijn rekening-courant: een onbeperkte kredietfaciliteit of toch niet?